ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CAMPING PARADIS

PREAMBULE

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op de website CAMPING PARADIS AUBETERRE OR enig ander communicatiemedium.

De inhoud van de website om klanten te informeren. Sommige van de aangeboden diensten kunnen afhankelijk van het vultarief worden gewijzigd en/of zijn mogelijk alleen in het seizoen op bepaalde data toegankelijk. De vermelde prijzen zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd en gelden alleen voor het huidige seizoen. De service zal plaatsvinden tegen het tarief dat geldt op de datum van de bestelling. De tarieven zijn aangegeven als TTC. Elke wijziging van het BTW-tarief zal leiden tot een wijziging van het tarief. IN overeenstemming met de Tourism Code behoudt CAMPING PARADIS AUBETERREE zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de informatie op de website of op enig ander communicatiemedium. In geval van grote veranderingen zullen deze via Erratum op de website van de camping worden gecommuniceerd.

 1. Boekingsvoorwaarden
 • Ledere contractant moet ten minste 18 jaar oud zijn en in de wettelijke hoedanigheid van contractant zijn en niet onder voogdijschap of curatorschap vallen. De aannemer moet aanwezig zijn gedurende de duur van het verblijf.

  De reservering is pas van kracht met instemming van de camping, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van ofwel het naar behoren ingevulde en ondertekende boekingscontract, of na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden tijdens de online boeking.

 • Het reserveren van een camping of een verhuur gebeurt in een strikt persoonlijke hoedanigheid. U kunt uw reservering in geen geval onderverhuren of toewijzen zonder voorafgaande toestemming van de camping.
 • Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of wettelijke voogden.

kampeerplaats

 • Het basispakket bestaat uit het veld voor de tent, caravan of camper voor 1 of 2 personen, toegang tot sanitaire voorzieningen en ontvangstfaciliteiten. Extra kosten (extra persoon, huisdieren, extra voertuig, etc.) zijn niet inbegrepen in het basispakket en zullen eraan worden toegevoegd. De kampeerplaatsen zijn geschikt voor maximaal 6 personen (baby inbegrepen).

Vakantiehuis

 • De huuraccommodatie is uitgerust. Het basispakket is van 2 tot 8 personen (inclusief baby), afhankelijk van het type verhuur.
 • CAMPING PARADIS AUBETERRE behoudt zich het recht voor de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen die met een aantal deelnemers presenteren die groter zijn dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.

Reserveringskosten

De aanvraagkosten bedragen €20 voor een verhuur.

 

2.TARIEVEN, TOERISTENBELASTING EN ECO-DEELNAME

 • Prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021. De prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en komen overeen met de gekozen accommodatie, het aantal personen en de duur ervan. Lokale belastingen en toeslagen zijn niet inbegrepen.
 • Een toeristenbelasting die wordt geheven voor de gemeente AUBETERRE-SUR-DRONNEWis moet worden betaald bij aankomst, ’s nachts en aan de persoon ouder dan 18 jaar.
 • Een eco-participatie moet worden betaald bij aankomst, ’s nachts en aan de persoon ouder dan 18 jaar. Onze activiteiten zijn onderworpen aan belastingen op de inzameling van natuurlijke hulpbronnen (schoon water) en de opwerking van afval (afvalwater, huishoudelijk afval, enz.). Dit is dus een budgettaire impact met een waarde van compensatie en bewustzijn (€ 0.10 per persoon boven de 18 per nacht)

3.BETALINGSVOORWAARDEN

 • Bij reserveringen die meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden gemaakt, dient bij het boeken een aanbetaling van 30% van de prijs van het bedrag van de gereserveerde diensten te worden betaald. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor de begindatum van het kampeerverblijf worden betaald.
 • Bij reserveringen die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, dient bij het boeken een aanbetaling van 30% van de prijs van het bedrag van de gereserveerde diensten te worden betaald. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor de begindatum van het kampeerverblijf worden betaald.
 • Voor boekingen die minder dan 30 dagen voor de begindatum van het verblijf zijn gemaakt, dient de volledige betaling te worden gedaan op het moment van boeking.

4.GEEN HERROEPINGSRECHT

OVEREENKOMSTIG artikel L.21-28 van het Franse consumentenwetboek informeert CAMPING PARADIS AUBETERREEN zijn klanten dat de verkoop van accommodatiediensten die op een bepaalde datum of met een bepaalde frequentie worden aangeboden niet onderworpen is aan de bepalingen met betrekking tot de terugnameperiode van 14 dagen.

5.VERBLIJFSREGELS

Betalingsmethoden geaccepteerd

Voor de aanbetaling als voor het saldo, kunt u uw reservering of uw verblijf door de volgende methoden van betaling:

Bankcheque, Franse postcheque, vakantiecheque, postwisselgeld of contant geld, bankpas, nationale of internationale bankoverschrijving

Voorwaarden voor vereffening

Op de website van de camping

Elk verzoek om een vaste boeking van de koper wordt als volgt onderverdeeld:

 • Aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf + dossierkosten + annuleringsverzekering (optioneel)
 • Saldo van het verblijf uiterlijk 30 dagen voor uw aankomst voor een verblijf in verhuur en camping. Als het saldo niet binnen de aangegeven termijn wordt verrekend, wordt het als geannuleerd beschouwd en zijn onze hieronder beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing.

  Per post

Elk verzoek om een vaste boeking van de koper wordt als volgt onderverdeeld:

 • Aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf + dossierkosten + annuleringsverzekering (optioneel)

Saldo van het verblijf uiterlijk 30 dagen voor uw aankomst voor een verblijf in verhuur en camping. In het geval dat het saldo niet binnen de aangegeven termijn wordt verrekend, wordt het als geannuleerd beschouwd en zijn onze hieronder beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing

Deze reservering heeft slechts een contractuele waarde na ontvangst door de koper van een door de camping afgegeven registratiebevestiging.

Het saldo van het verblijf moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf betaald worden. Als het saldo niet binnen de aangegeven termijn wordt verrekend, wordt het als geannuleerd beschouwd en zijn onze hieronder beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing.

6.ANNULERING EN WIJZIGINGEN

Wijziging van uw boeking

 • De klant kan een wijziging van zijn verblijf op dezelfde camping aanvragen (data, type accommodatie). Onverminderd het feit dat de volledige betaling van het saldo voor vertrek verschuldigd is, is elke wijziging op verzoek van de klant mogelijk en kan dit leiden tot een wijzigingsvergoeding. Elk verzoek tot wijziging moet aanleiding geven tot een schriftelijke bevestiging van de klant en blijft afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door CAMPING PARADIS AUBETERRE. Indien de aannemer zijn verblijf wenst te verlengen, zal het actuele tarief worden toegepast. Elke verandering door u, van een hoger bereik naar een lager bereik, zal niet resulteren in restitutie.
 • Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verkorten wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en zal onderworpen zijn aan de annulering en onderbreking van het verblijf regels.

 

 • Elk verzoek van de KLANT om het VERBLIJF te wijzigen of te annuleren moet worden verzonden
  Aan CAMPING PARADIS AUBETERRE per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De onderstaande termijnen gaan in op de datum van ontvangst van deze post, zoals blijkt uit het poststempel. Annulering of wijziging van het VERBLIJF zal resulteren in het innen van ten minste de volgende kosten :
* Na 30 dagen voor het begin van HET VERBLIJF: 30% van de prijs van het VERBLIJF + de kosten
dossier + verzekeringskosten (indien geabonneerd);
* Minder dan 30 dagen voor het begin VAN HET VERBLIJF: 100% van de prijs van het VERBLIJF + de kosten
dossier + verzekeringskosten (indien geabonneerd).

Voordelen niet gebruikt

Elk onderbroken, afgekort verblijf (late aankomst, vervroegd vertrek), of in geval van geen presentatie op de camping van een door de klant gereserveerde accommodatie zal geen aanleiding geven tot enige terugbetaling van deze service.

 

Annulering door camping CAMPINGPARADIS AUBETERRE

Om enige compensatie te verkrijgen, nodigen we u uit om tijdens het boeken een annuleringsverzekering of een onderbreking van de verblijfsverzekering af te sluiten.

In geval van annulering als gevolg van CAMPING PARADIS AUBETERREbehalve in geval van overmacht zal het verblijf volledig worden terugbetaald. Een dergelijke annulering mag echter geen aanleiding geven tot betaling van schade.

Annuleringsverzekering

Wij nodigen u uit om bij het boeken een annuleringsverzekering of een onderbreking van de verblijfsverzekering af te sluiten.

 • EFFECTENVERZEKERING 152 BD HAUSSMAN 75008 PARIJS

7.YOUR VERBLIJF

Aankomst

 • Kampeerplaatsen: Aankomst is vanaf 12:00 uur
 • Huuraccommodatie: Op de dag van aankomst wordt u verwelkomd vanaf 16:00 uur, en bij het afleveren van de sleutels van uw verhuur zal een aanbetaling worden gevraagd.

Tijdens uw verblijf

De camping aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van een incident dat onder de burgerlijke verantwoordelijkheid van de camper valt. Alle klanten moeten zich houden aan de procedureregels. Elke huurder in titel is verantwoordelijk voor de onlusten en overlast veroorzaakt door mensen die bij hem blijven of hem bezoeken.

Vertrek

 • Huuraccommodatie: Op de dag van vertrek zoals aangegeven in uw contract moet de huuraccommodatie voor 10 uur worden verlaten. De accommodatie zal in een perfecte staat van netheid worden gemaakt, en de inventaris kan worden gecontroleerd, zullen gebroken of beschadigde voorwerpen op uw kosten blijven, evenals de restauratie van het pand indien nodig.
 • De borg zal aan het einde van uw verblijf, na aftrek van de vergoedingen, op de facturen worden teruggestort voor eventuele schade die is vastgesteld door de staat van de plaatsen waar u het land verlaat. De inhouding van de obligatie sluit geen extra compensatie uit in het geval dat de kosten het bedrag van de obligatie overschrijden.
 • Als de accommodatie niet voor uw vertrek is schoongemaakt, wordt een schoonmaakpakket met een minimumwaarde van €80 inclusief belastingen aangevraagd.
 • Voor elk vertraagd vertrek kan een extra dag in rekening worden gebracht tegen de prijs van de nacht die van kracht is.

8.BEZOEKERS

Bezoekers worden toegelaten op het kampeerterrein nadat ze zich bij de receptie van de camping hebben gepresenteerd en de bezoekersbijdrage hebben betaald. Bezoekers hebben toegang tot de kampeerfaciliteiten, behalve de watergebieden.

9.DIEREN

Huisdieren zijn toegestaan (met uitzondering van honden van de 1e en 2e categorie) tegen een toeslag die bij het boeken betaald dient te worden. Ze moeten te allen tijde aan een aanleglijn worden gehouden. Ze zijn verboden in de buurt van zwembaden, in voedselwinkels en in gebouwen. Het vaccinatierecord voor honden en katten moet up-to-date zijn.

10.BEELD

U geeft Camping PARADIS AUBETERRE uitdrukkelijk toestemming om foto’s en/of films te gebruiken die tijdens uw verblijf kunnen worden gemaakt voor de communicatiebehoeften van de Camping Paradis-groep.

Iedere vakantieganger die weigert tijdens zijn verblijf te worden gefotografeerd of gefilmd, moet CAMPING PARADIS AUBETERRE hiervan vooraf en schriftelijk op de hoogte stellen. U autoriseert ook de distributie, publicatie en marketing van deze media op elk type media dat kan worden gebruikt.

11.GESCHIL

 • Elke klacht betreffende het niet naleven van de contractuele verbintenissen kan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gemeld aan CAMPING PARADIS AUBETERRE Route de Ribérac 16390 AUBETERRE SUR DRONNE.

12.BEMIDDELING

In het kader van een geschil kunt u op de volgende manier contact met ons opnemen:

 • Het sturen van een brief per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan CAMPING PARADIS AUBETERRE Route de Ribérac 16390 AUBETERRE SUR DRONNE binnen 8 dagen na het einde van het verblijf.

13.CAMPING PARADIS AUBETERRE AANSPRAKELIJKHEID

De klant erkent uitdrukkelijk dat CAMPING PARADIS AUBETERRE SUR DRONNE niet verantwoordelijk kan worden gehouden, vanwege de communicatie van zijn partners. Alle foto’s en teksten op de WEBSITE VAN CAMPING PARADIS AUBETERRE zijn niet contractueel. Ze zijn slechts indicatief.

14.INFORMATIETECHNOLOGIE EN VRIJHEID

De informatie die u ons ter gelegenheid van uw bestelling verstrekt, wordt niet aan derden doorgegeven. Deze informatie zal door CAMPING PARADIS AUBETERRE als vertrouwelijk worden beschouwd. Ze worden alleen gebruikt door CAMPING PARADIS AUBETERRE, voor de verwerking van uw bestelling en voor het versterken en aanpassen van de communicatie en het aanbod van diensten gereserveerd voor CAMPING PARADIS AUBETERRE klanten volgens uw interesses. In overeenstemming met de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 hebt u recht op toegang, rectificatie en oppositie tegen uw persoonsgegevens. Om dit te doen stuurt u ons een verzoek per post naar het volgende adres: CAMPING PARADIS AUBETERRE Route de Ribérac 16390 AUBETERRE SUR DRONNE onder vermelding van uw naam, achternaam en adres.